Дистанційне навчання: т/н

Дистанційне  навчання!
Шановні здобувачі освіти! У звязку з переходом на дистанційне навчання прохання надсилати виконані завдання на електронну адресу: babychluda@gmail.com


Основи  підприємницької   діяльності.
22.05.2020р.
Група № 35.
Тема уроку:  Шляхи та методи зниження ризику у підприємницькій діяльності.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1.      Ризики – це негативне чи позитивне явище в підприємництві?
2.      Чи можливо повністю усунути ризик господарської діяльності?
3.      Що є більш ефективним: управляти ризиками чи уникати їх?


Основи  підприємницької   діяльності.
15.05.2020р.

 Група № 35.
Тема 8.  Підприємницький ризик.
Тема уроку:Сутність та функції ризику.  Види  ризиків.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1.         Що таке ризик господарської діяльності?
2.         Які існують причини виникнення ризиків у господарській діяльності?
3.         Які види ризиків зустрічаються у господарській діяльності?
4.         Які види втрат можливі внаслідок негативної дії підприємницьких ризиків?                           https://studfile.net/preview/5438217/page:19/#35


Основи  підприємницької   діяльності.
08.05.2020р.
 Група № 35.
Тема уроку:  Зміст конкуренції в системі підприємництва.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
   1.    Поясніть сутність конкуренції та її об’єктивну необхідність у ринкових економічних умовах господарювання.
    2.    Виявіть різницю між формами, видами, та методами конкуренції.
    3.    Який вплив конкуренція чинить на розвиток підприємницької діяльності?
    4.    Які основні позитивні та негативні сторони конкуренції?Основи  підприємницької   діяльності.
07.05.2020р.
Група № 35.
Тема уроку:  Сутність ринку як сфери бізнесу.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
     1.      Дайте визначення поняттю «ринок».
     2.      Охарактеризуйте характерні ознаки ринку.
                                    Основи  підприємницької   діяльності.
                                                                   28.04.2020р.
                                                                   Група № 31.
Тема уроку: Критерії  успішності підприємницької діяльності.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1. Назвати основні фактори, які впливають на успішність бізнесу.
2. Які основні критерії успішності підприємсницької діяльності?

https://studopedia.su/13_25457_metodi-i-kriterii-viboru-vidiv-torgovelnogo-pidpriiemnitstva.html                                     Основи  підприємницької   діяльності.
                                                                   28.04.2020р.
                                                                   Група № 37.
Тема уроку: Критерії  успішності підприємницької діяльності.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1. Назвати основні фактори, які впливають на успішність бізнесу.
2. Які основні критерії успішності підприємсницької діяльності?
https://studopedia.su/13_25457_metodi-i-kriterii-viboru-vidiv-torgovelnogo-pidpriiemnitstva.html


Основи  підприємницької   діяльності.
24.04.2020р.
Група № 31.
 Тема уроку:  Розвиток конкуренції в сучасних умовах.
 Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
     1.Які галузі найбільш важливі для суперництва товаровиробників?
     2.Назвіть основні шляхи удосконалення конкуренції.

Група № 35.
 Тема 6.   Державне регулювання підприємницької діяльності.
 Тема уроку:  Державне регулювання підприємницької діяльності.
 Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
     1. Поясність сутність державного регулювання підприємництва.
     2 .Розкрийте зміст державного регулювання та форми його прояву.
     3. Назвіть основні функції державного регулювання.
  4. Розкрийте зміст і необхідність державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.Основи  підприємницької   діяльності.
23.04.2020р.
                                                                       Група № 31.
Тема уроку:  Розвиток конкуренції в сучасних умовах.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
    1.Які галузі найбільш важливі для суперництва товаровиробників?
    2.Назвіть основні шляхи удосконалення конкуренції.

                                                                       Група № 37.
Тема уроку: Контроль у підприємницькій діяльності.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
    1.Назвати основні форми та види контролю підприємницької діяльності.
    2.Які  є принципи та функції контролю за здійсненням підприємницької діяльності.

                                           Основи  підприємницької   діяльності.
                                                          21.04.2020р.
                                                           Група № 37.
Тема уроку: Вивчення можливостей підприємства.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
  1. На яких принципах здійснюється впровадження маркетингу в підприємницьку діяльність?
  2. Як реалізуються на практиці підприємницької діяльності функції маркетингу?https://studfile.net/preview/5438217/page:26/
                                                           Група № 37.
Тема уроку: Менеджмент і його значення у підприємництві.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1.      Розкрийте особливості підходів до визначення менеджменту.
2.      Як ви розумієте сферу діяльності підприємця-менеджера?
3.   Які ланки менеджменту як органу управління ви знаєте?Основи  підприємницької   діяльності.
17.04.2020р.
Група № 31.
    Тема уроку:  Підприємницька таємниця.
    Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
     1.    Поясніть сутність підприємницької таємниці.
     2.    Що може служити підставою для віднесення тих чи інших відомостей до розряду         комерційної таємниці?
     3.    Які найбільш вірогідні канали просочування інформації?

Група  № 35.
     Тема уроку:  Особливості оподаткування юридичних і  фізичних  осіб-підприємців.
     Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
      1. Які суб’єкти господарювання – фізичні особи – підприємці можуть стати платниками єдиного податку?
      2. Хто не може бути платником єдиного податку?
      3. Які ставки єдиного податку передбачені для фізичних осіб – підприємців?
      4. Назвіть звітні податкові періоди для платників єдиного податку – юридичних осіб.
      5. Чи включається до доходу юридичної особи - платника єдиного податку – відшкодована орендарем сума комунальних платежів, яка відповідно до договору не включається до орендної плати?
      6. Як визначаються звичайні ціни юридичної особи – платниками єдиного податку?Основи  підприємницької   діяльності.
16.04.2020р.
 Група № 31.
    Тема уроку:  Моделі конкурентної поведінки.
    Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
     1.      Які методи суперництва використовують за умов вільної конкуренції?
2.        Чим відрізняється цінова конкуренція від нецінової?
3.        У чому полягає сутність недобросовісної конкуренції?
Група № 37.
     Тема уроку:  Торгівля і комерція.
     Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1.      Які завдання вирішуються у межах маркетингу.
2.      На яких принципах здійснюється впровадження маркетингу в підприємницьку діяльність?
3.      Як реалізуються на практиці підприємницької діяльності функції маркетингу?Основи  підприємницької   діяльності.
14.04.2020р.
Група № 37.
Тема уроку:  Шляхи та методи зниження ризику у підприємницькій діяльності.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1.      Ризики – це негативне чи позитивне явище в підприємництві?
2.      Чи можливо повністю усунути ризик господарської діяльності?
3.      Що є більш ефективним: управляти ризиками чи уникати їх?
Група № 37.
Тема 9.  Маркетинг і менеджмент підприємницької діяльності.
Тема уроку:  Сутність та зміст маркетингу. Основні принципи маркетингу.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті)
        1.      Визначте сутність маркетингу.
        2.      Із яких елементів складається маркетинг підприємницької діяльності?
     3.  В чому полягають особливості виробничої маркетингової орієнтації підприємницької діяльності?Основи  підприємницької   діяльності.
10.04.2020р.
 Група № 31.
Тема уроку:  Зміст конкуренції в системі підприємництва.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
   1.    Поясніть сутність конкуренції та її об’єктивну необхідність у ринкових економічних умовах господарювання.
    2.    Виявіть різницю між формами, видами, та методами конкуренції.
    3.    Який вплив конкуренція чинить на розвиток підприємницької діяльності?
    4.    Які основні позитивні та негативні сторони конкуренції?
Група  № 35.
Тема уроку: Методи нарахування податків. Державний бюджет.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
    1.    Які є системи оподаткування?
    2.    Які терміни сплати податків?
    3.    Яким чином контролюється оплата податків?

Основи  підприємницької   діяльності.
09.04.2020р.
Група № 31.
Тема  7.  Ринок і конкуренція в системі підприємництва.
Тема уроку:  Сутність ринку як сфери бізнесу.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
      1.    Дайте визначення поняттю «ринок».
      2.    Охарактеризуйте характерні ознаки ринку.
                                                      Група  № 37.
Тема уроку:  Способи оцінки ризиків  підприємства.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
     1.    Що означає прийняття ризиків?
     2.    Що таке зменшення ризиків?
     3.    Які існують принципи регулювання ризиків у підприємницькій діяльності
     4.    Які існують форми регулювання ризиків?


Основи  підприємницької   діяльності.
07.04.2020р.
Група № 37.
Тема уроку:  Розвиток конкуренції в сучасних умовах.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1.        Які галузі найбільш важливі для суперництва товаровиробників?
2.        Назвіть основні шляхи удосконалення конкуренції.

Тема 8.  Підприємницький ризик.
Тема уроку:Сутність та функції ризику.  Види  ризиків.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1.         Що таке ризик господарської діяльності?
2.         Які існують причини виникнення ризиків у господарській діяльності?
3.         Які види ризиків зустрічаються у господарській діяльності?
4.         Які види втрат можливі внаслідок негативної дії підприємницьких ризиків?                           https://studfile.net/preview/5438217/page:19/#35

Основи  підприємницької   діяльності.
03.04.2020
Група № 31.
Тема уроку:  Механізми регулювання підприємницької діяльності.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
  1.  Поясніть зміст функції держави – формування суб’єктів сучасного підприємництва.
 2. Якими шляхами забезпечуються конкурентні переваги у функції держави – формування конкурентного середовища?
 3. Поясніть третю функцію держави – створення умов для стійкого розвитку пропозиції товарів і послуг високої якості.
  4. За допомогою якої політики держава може звільнити себе від функцій основного інвестора?


Група № 35.
Тема уроку: Система оподаткування підприємницької діяльності в Україні.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
    1.    Що таке система оподаткування.
    2.    Охарактеризувати  основні види податків.
    3.    Як здійснюється оподаткування  ФОП.
    4.    Як здійснюється оподаткування  юридичних осіб.

Група № 37.
Тема уроку:  Підприємницька таємниця.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
    1.    Поясніть сутність підприємницької таємниці.
  2. Що може служити підставою для віднесення тих чи інших відомостей до розряду     комерційної таємниці?
    3.    Які найбільш вірогідні канали просочування інформації?Основи  підприємницької   діяльності.
31.03.2020р.
Група № 37.
Тема уроку:  Моделі конкурентної поведінки.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1.    Які методи суперництва використовують за умов вільної конкуренції?
2.     Чим відрізняється монополістична конкуренція від олігополічтичної?
3.        Чим відрізняється цінова конкуренція від нецінової?
4.        У чому полягає сутність недобросовісної конкуренції?


Основи  підприємницької   діяльності.
27.03.2020р.
Група № 31.
Тема 6.   Державне регулювання підприємницької діяльності.
Тема уроку:  Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
     1.    Поясність сутність державного регулювання підприємництва.
     2.    Розкрийте зміст державного регулювання та форми його прояву.
     3.    Назвіть основні функції державного регулювання.
  4. Розкрийте зміст і необхідність державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.
     5.    Охарактеризуйте види державної підтримки підприємництва.
     6.   За якими ознаками може бути поділена діяльність суб’єктів підприємницької діяльності?         https://studfile.net/preview/5438217/page:11/

Група № 35.
Тема уроку: Ліквідація та реорганізація підприємницької діяльності.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
      1.    Як відбувається ліквідація підприємницької діяльності?
      2.    Що таке реструктуризація?
      3.    Які є форми реорганізації?

Група № 37
Тема уроку:  Зміст конкуренції в системі підприємництва.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
    1.    Поясніть сутність конкуренції та її об’єктивну необхідність у ринкових економічних умовах господарювання.
      2.    Виявіть різницю між формами, видами, та методами конкуренції.
      3.    Який вплив конкуренція чинить на розвиток підприємницької діяльності?
      4.    Які основні позитивні та негативні сторони конкуренції?


Основи  підприємницької   діяльності.
24.03.2020р.
Група № 37
Тема  7.  Ринок і конкуренція в системі підприємництва.
Тема уроку:  Сутність ринку як сфери бізнесу.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
     1.      Дайте визначення поняттю «ринок».
     2.      Охарактеризуйте характерні ознаки ринку.
   
 Основи  підприємницької   діяльності.
 20.03.2020р.

Група № 31.
Тема 5.  Система оподаткування в Україні.
Тема уроку:  Особливості оподаткування юридичних і  фізичних  осіб-підприємців.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
     1. Які суб’єкти господарювання – фізичні особи – підприємці можуть стати платниками             єдиного податку?
     2. Хто не може бути платником єдиного податку?
     3. Які ставки єдиного податку передбачені для фізичних осіб – підприємців?
     4. Назвіть звітні податкові періоди для платників єдиного податку – юридичних осіб.
    5. Чи включається до доходу юридичної особи - платника єдиного податку – відшкодована орендарем сума комунальних платежів, яка відповідно до договору не включається до орендної плати?
    6. Як визначаються звичайні ціни юридичної особи – платниками єдиного податку?


                                                   
Група № 35.
Тема уроку:  Створення бізнес- плану.   Як розробити власний бізнес план.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
      1.Чим пояснюється необхідність і суть бізнес-плану?
      2.Якими є функції бізнес-плану?
      3.В чому полягає технологія розробки бізнес-плану?
      Канченко Т.В.«Основи економіки», п.9.2, ст.179-181
                                                    
Група № 37.
Тема уроку:  Механізми регулювання підприємницької діяльності.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1. Поясніть зміст функції держави – формування суб’єктів сучасного підприємництва.
2. Якими шляхами забезпечуються конкурентні переваги у функції держави – формування конкурентного середовища?
3. Поясніть третю функцію держави – створення умов для стійкого розвитку пропозиції товарів і послуг високої якості.
4. За допомогою якої політики держава може звільнити себе від функцій основного інвестора?
5.   На що спрямована у першу чергу фіскальна політика держави?Основи  підприємницької   діяльності.
 17.03.2020р.
                                               
  Група № 37.
Тема 6.   Державне регулювання підприємницької діяльності.
Тема уроку:  Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
1.   Поясність сутність державного регулювання підприємництва.
2.    Розкрийте зміст державного регулювання та форми його прояву.
3.    Назвіть основні функції державного регулювання.
4. Розкрийте зміст і необхідність державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.
5.    Охарактеризуйте види державної підтримки підприємництва.
6.   За якими ознаками може бути поділена діяльність суб’єктів підприємницької діяльності?
 https://studfile.net/preview/5438217/page:11/                


Основи  підприємницької   діяльності.

13.03.2020р.

Група № 31.
Тема уроку: Методи нарахування податків.Державний бюджет.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
      1.    Які є системи оподаткування?
      2.     Які терміни сплати податків?
      3.    Яким чином контролюється оплата податків?
Група № 35.
Тема уроку:Ліцензування та патентування видів діяльності.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
     1. Що необхідно для отримання ліцензії?
     2. Які бувають ліцензії за способом дозволу?
     3. Що таке торговий патент?

Група № 37.
Тема 5.  Система оподаткування в Україні.
Тема уроку:  Особливості оподаткування юридичних і  фізичних  осіб-підприємців.
Дати відповіді на запитання  (записи у робочому зошиті):
    1. Які суб’єкти господарювання – фізичні особи – підприємці можуть стати платниками єдиного податку?
      2. Хто не може бути платником єдиного податку?
      3. Які ставки єдиного податку передбачені для фізичних осіб – підприємців?
      4. Назвіть звітні податкові періоди для платників єдиного податку – юридичних осіб.
     5.Чи включається до доходу юридичної особи - платника єдиного податку – відшкодована орендарем сума комунальних платежів, яка відповідно до договору не включається до орендної плати?
      6. Як визначаються звичайні ціни юридичної особи – платниками єдиного податку?
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2586/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

Немає коментарів:

Дописати коментар